Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta, Kluby
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Aktualność
Kultura Sąsiedzka w Nowej Hucie - weź udział w projekcie!

Kultura Sąsiedzka w Nowej Hucie - weź udział w projekcie!

Miło nam poinformować, że Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta otrzymał dofinansowanie w konkursie Kultura – Interwencje Narodowego Centrum Kultury. Dzięki dotacji, w terminie od czerwca od listopada 2017 r. będziemy realizowali działania projektu pn. Kultura Sąsiedzka w czterech naszych Klubach: Jedność (os. Wolica), Pod Kasztanami (os. Kościelniki), Herkules (os. Branice) i Karino (os. Chałupki).

Więcej informacji o projekcie i zapisach poniżej lub tutaj.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2017

Działania projektowe będą ukierunkowane na wzmocnienie społeczności tych osiedli poprzez przygotowanie i realizację twórczych działań sąsiedzkich. Dzięki odnalezieniu i uwypukleniu lokalnych potencjałów, postaramy się dowieść, że kultura nie jest wcale niczym odległym ani trudno dostępnym, lecz wewnętrzną cechą każdej społeczności. Dzięki stworzeniu odpowiednich warunków i wsparciu projektowych ekspertów powołamy na peryferyjnych osiedlach Nowej Huty eksperymentalny inkubator – przestrzeń, gdzie twórcą może zostać każdy.

Zajęcia w ramach projektu, podzielone na trzy fazy (diagnostyczną, przygotowawczą i realizacyjną w postaci miniprojektów wybranych z inicjatyw mieszkańców), rozpoczną się w lipcu. Obecnie rozpoczynamy rekrutację do grup, które zostaną utworzone w każdym z w/w Klubów – zapraszamy do nich wszystkich, niezależnie od płci, wieku i zainteresowań. Jedynym warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w projekcie jest chęć działania! Spotkania projektowe odbywać się będą maksymalnie dwa razy w miesiącu w każdym z Klubów – zarówno warsztatom, jak i samej realizacji inicjatyw towarzyszyć będzie poczęstunek dla wzmocnienia nie tylko ducha, ale też ciała.

Na aktywne grupy mieszkańców czekają wykwalifikowani instruktorzy i animatorzy oraz… pieniądze na realizację wybranych, wspólnie dopracowanych inicjatyw. Planujemy również organizację czterech dużych spotkań, na których przy zastawionym stole i zapalonych świecach pochwalimy się swoimi osiągnięciami i pasjami przed uczestnikami projektu z sąsiednich osiedli.

Zapisy do grup odbywają się od dnia 12 czerwca 2017 roku osobiście w klubach Jedność (ul. Drożyska 3c, jednosc@krakownh.pl) , Karino (ul. Truskawkowa 4, karino@krakownh.pl), Herkules (ul. gen. M. Karaszewicza-Tokarzewskiego 29, herkules@krakownh.pl) i Pod Kasztanami (ul.Płoszczyny 1, podkasztanami@krakownh.pl). Wszelkie informacje dostępne są w Klubach (u kierowników i instruktorów) oraz u koordynatora – Wiktora Tabaka pod numerem telefonu: 508 833 323.

powrót do listy aktualności...

 

 

 

WCZYTYWANIE