Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta, Kluby
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Aktualność
Diagnoza potencjału i potrzeb w Klubach Pod Kasztanami i Herkules… czyli różnorakie pomysły na interwencje

Diagnoza potencjału i potrzeb w Klubach Pod Kasztanami i Herkules… czyli różnorakie pomysły na interwencje

Klub Pod Kasztanami,
Klub Herkules

Podczas spotkań fazy diagnostycznej projektu Kultura sąsiedzka dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2017, uczestnicy pracują pilnie nad wstępnym określeniem kierunku swoich interwencji. Czym mają być owe interwencje? Są to działania, jakie w toku projektu podejmą jego uczestnicy w celu zaspokojenia i rozwinięcia potrzeb kulturalnych oraz integracji grup społeczności w miejscu zamieszkania. Interwencje mogą przybierać rozmaity charakter – mogą być ukierunkowane na potrzeby jedynie tych osób, które spotykają się na zajęciach projektowych lub też dotyczyć całych, wielopokoleniowych grup z osiedli, mogą odbywać się stacjonarnie lub być wyjazdowe – w każdym wypadku jednak mają to być działania społeczne lub związane z szeroko pojętą kulturą. Wszystko zależy od uczestników zajęć, którzy inwestując swój czas i biorąc udział w spotkaniach Kultury sąsiedzkiej stają się prawdziwymi decydentami w kwestii zarządzania projektem.

Okazuje się jednak, że praca polegająca na właściwym określeniu potrzeb grupy i wypracowaniu pomysłu na działanie nie jest wcale prosta. Pomysły na interwencje, określane podczas warsztatów pod okiem Ani Bednarczyk i przy wsparciu pracowników Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta, zaskakują swoją różnorodnością, ale również tym, że są odkrywaniem pragnień wcale nieoczywistych. Przekonały się o tym uczestniczki warsztatów z Kościelnik, które na początku spotkania zgłaszały zupełnie inne pomysły, a finalnie – po wieloetapowej pracy pod okiem mentorki - zdecydowały się na realizację koncepcji, które pojawiły się dopiero w toku badania potrzeb.

Badanie diagnostyczne prowadzone na tym etapie projektu rozpoczyna się od opracowania listy najmocniejszych stron grupy oraz zastanowienia się nad potencjałem miejsca, w którym się spotykamy – nie tylko samego klubu, ale również całego osiedla. Następnym, jak się okazuje najtrudniejszym, ale też kluczowym krokiem, jest wskazanie „braków” w zakresie otoczenia i oferty kulturalnej czy rozrywkowej w miejscu zamieszkania. To właśnie te „negatywne” aspekty życia na peryferyjnym osiedlu stają się na kolejnym etapie warsztatów punktem wyjścia dla opracowania listy potrzeb uczestników projektu.

Ku zaskoczeniu prowadzącej zajęcia, ale również niespodziewanie dla samych uczestniczek warsztatów w Kościelnikach, za najlepsze i najbardziej pożądane pomysły na interwencje zostały koniec końców uznane: wycieczka całodniowa w jakieś interesujące i malownicze miejsce oraz warsztaty z zakresu medycyny naturalnej ze szczególnym uwzględnieniem kosmetologii i zielarstwa. Z kolei podczas spotkań w Klubie Herkules mieszkańcy osiedla Branice poszli zdecydowanie w kulinarną stronę – zdecydowali się na ubogacenie corocznego Święta Ziemniaka poprzez zorganizowanie dodatkowych atrakcji takich jak konkursy dla dzieci i dorosłych oraz profesjonalny pokaz sztuki kulinarnej, jak też zgłosili potrzebę organizacji serii prelekcji o zdrowym odżywianiu połączonych z praktycznymi warsztatami przygotowania dań.

Dopracowaniem koncepcji interwencji, w tym dokładnym określeniem destynacji wyprawy, zajmiemy się podczas drugiej fazy warsztatów, która w Kościelnikach rozpocznie się 1 sierpnia, zaś w Branicach - 29 sierpnia. Zajęcia odbywać się będą tradycyjnie o 17:00.

Na zajęcia dotyczące opracowywania dokładnego planu interwencji zapraszamy osoby, które uczestniczyły w fazie diagnostycznej projektu.

powrót do listy aktualności...

  

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (OKNH), os. Zgody 1, 31-949 Kraków. O ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści wpisów w formularzu, wprowadzane dane osobowe będą przetwarzane przez OKNH w celu wystosowania odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz prowadzenia z Tobą ewentualnej korespondencji. Przekazane przez Ciebie dane zostaną usunięte po okresie 24 miesięcy od ostatniego kontaktu. Nie będą przekazywane innym podmiotom w rozumieniu RODO. Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: rodo@krakownh.pl oraz usunięcia poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: biuro@krakownh.pl.

 

WCZYTYWANIE