Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta, Kluby
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Aktualność
Budżet Obywatelski, czyli jak skutecznie zmieniać swoje miasto

Budżet Obywatelski, czyli jak skutecznie zmieniać swoje miasto

Pragniesz uczestniczyć w tym, jak zmienia się Twoje miasto? Masz pomysł, jak ubarwić codzienność Twojej dzielnicy? Chcesz zobaczyć, jak Twoja wizja staje się rzeczywistością? Zgłoś swój pomysł w tegorocznej edycji Budżetu obywatelskiego. Masz czas do 31 marca.

Celem budżetu obywatelskiego jest wykorzystanie potencjału twórczego mieszkańców do zaspokajania potrzeb wspólnoty, budowanie więzi o charakterze dzielnicowym i miejskim, oraz poszukiwanie innowacji społecznych. Mieszkańcy mogą po prostu samodzielnie zadecydować o przeznaczeniu części publicznych pieniędzy na realizację konkretnych inwestycji. To właśnie czynny udział krakowian w procesie tworzenia projektów i ich wyboru jest najważniejszym elementem budżetu obywatelskiego.

Propozycje zadań w ramach budżetu obywatelskiego może składać: w przypadku projektów ogólnomiejskich - każdy mieszkaniec Krakowa, który ukończył 16 lat; a w przypadku projektów dzielnicowych - każdy mieszkaniec dzielnicy, której projekt dotyczy i który ukończył 16 lat.

Wnioski do budżetu obywatelskiego składa się wyłącznie drogą internetową za pośrednictwem strony www.budzet.krakow.pl w okresie do 31 marca. Tam też znaleźć można szczegółowe informacje na temat budżetu obywatelskiego, organizacji wspierających w przygotowaniu projektów, terminów spotkań, konsultacji miejskich i dzielnicowych oraz datach maratonów pisania wniosków.

powrót do listy aktualności...

 

 

 

WCZYTYWANIE