Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, Kluby
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Aktualność
Nabór na stanowisko Kierownik Klubu Kantorowice

Nabór na stanowisko Kierownik Klubu Kantorowice

do 21 maja 2018 r.

Dyrektor Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

Kierownik Klubu Kantorowice

Termin składania ofert upływa w dniu 21.05.2018 do godz. 10.00.
Decyduje data wpływu. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Kultury po wskazanym wyżej terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania poniżej.

1. Wymagania niezbędne/formalne

 • wykształcenie wyższe (minimum licencjat)
 • znajomość zagadnień dotyczących współpracy i budowania relacji z lokalnym środowiskiem
 • znajomość zagadnień z zakresu diagnozy potrzeb kulturalnych i społecznych
 • znajomość zagadnień związanych z partycypacją społeczną oraz działaniami
 • o charakterze społeczno-kulturalnym
 • umiejętność prowadzenia działań animacyjnych
 • minimum 2 – letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

2. Wymagania dodatkowe

 • zdolności interpersonalne i organizacyjne
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość środowiska Nowej Huty – instytucji, ngosów i innych grup, będących potencjalnymi partnerami do współpracy
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość podstawowych programów oraz swobodne poruszanie się w środowisku internetowym
 • kurs wychowawcy kolonijnego

3. Określenie zadań oraz czynności wykonywanych na danym stanowisku:

 • planowanie i realizacja działalności edukacyjnej, kulturalnej i społecznej Klubu zgodnie ze Statutem Ośrodka Kultury, w oparciu o ścisłą współpracę z lokalnym środowiskiem, diagnozę potrzeb jak również kreowanie potrzeb
 • współpraca z Radami Dzielnic, organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury, samorządności, ekologii i działalności społecznej oraz społecznym ruchem kulturalnym całościowa organizacja pracy Klubu
 • opracowywanie kalkulacji finansowych dotyczących działalności Klubu z uwzględnieniem wydatków i wpływów
 • pozyskiwanie środków na finansowanie działalności kulturalno – edukacyjnej klubu w ramach programów i projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, współpracy ze sponsorami itp.
 • opracowywanie informacji o działalności klubu i współpraca w tym zakresie z Działem Imprez i Promocji
 • realizacja czynności administracyjnych dotyczących Klubu

4. Warunki pracy i płacy

 • płaca zasadnicza według Regulaminu Wynagradzania w Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta
 • Klub w Kantorowicach jest obecnie w budowie. Planowane zakończenie inwestycji lipiec – sierpień 2018, zatrudnienie Kierownika Klubu od czerwca 2018 w celu przygotowania do uruchomienia Klubu od października br. , ze szczególnym uwzględnieniem budowania relacji ze społecznością lokalną i partycypacyjnego wypracowania oferty Klubu.

5. Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. 922 ze zmianami)
 • list motywacyjny
 • plan działań zmierzający do opracowania oferty Klubu Kantorowice, ze szczególnym uwzględnieniem budowania relacji ze społecznością lokalną oraz diagnozy potrzeb mieszkańców Kantorowic. Plan należy przygotować w oparciu o załączniki:
  a) wstępną koncepcję działalności Klubu w Kantorowicach
  b) raport z konsultacji społecznych w 2015 r.

6. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy:
złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Ośrodka Kultury lub wysłać pocztą na adres:
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta os. Zgody 1, 31-949 Kraków, Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na stanowisko – „Kierownik Klubu Kantorowice” lub przesłać drogą mailową na adres biuro@krakownh.pl.

Termin składania ofert upływa w dniu 21.05.2018 do godz. 10.00.
Decyduje data wpływu. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Kultury po wskazanym wyżej terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

7. Ilość etatów

 • umowa o pracę.
 • wymiar etatu – 1

8. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone wyłącznie z wybranymi osobami spełniającymi wymagania formalne/niezbędne

DO POBRANIA:

powrót do listy aktualności...

  

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (OKNH), os. Zgody 1, 31-949 Kraków. O ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści wpisów w formularzu, wprowadzane dane osobowe będą przetwarzane przez OKNH w celu wystosowania odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz prowadzenia z Tobą ewentualnej korespondencji. Przekazane przez Ciebie dane zostaną usunięte po okresie 24 miesięcy od ostatniego kontaktu. Nie będą przekazywane innym podmiotom w rozumieniu RODO. Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: rodo@krakownh.pl oraz usunięcia poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: biuro@krakownh.pl.

 

WCZYTYWANIE