Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, Kluby
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Aktualność
Witajcie w naszej bajce - Ukryte bogactwo

Witajcie w naszej bajce - Ukryte bogactwo

Klub Dukat

30 stycznia 2019 r. - godz. 17.00-18.00, ul. Styczna 1

"Ukryte bogactwo" to przeniesiona na deski teatru, w formie przystępnej dla najmłodszych, biblijna historia Józefa. Podczas przedstawienia widzowie śledzą losy małego chłopca, który musi skonfrontować się z zazdrością starszego bratem oraz niełatwą służbą w pałacu Faraona. Uniwersalizm tej historii polega na ukazaniu, że to nie rzeczy materialne – złote szaty, skarby i związana z nimi pozycja społeczna, ale miłość, szacunek i altruizm pozwalają być szczęśliwym.

Wstęp: 1 zł od osoby dorosłej/zajęcia. Osoby posiadające Krakowską Kartę Rodzinną 3+ obowiązuje 50% zniżka. Zajęcia dofinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Dzieci do lat 3 biorą udział w zajęciach wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.


powrót do listy aktualności...

  

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (OKNH), os. Zgody 1, 31-949 Kraków. O ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści wpisów w formularzu, wprowadzane dane osobowe będą przetwarzane przez OKNH w celu wystosowania odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz prowadzenia z Tobą ewentualnej korespondencji. Przekazane przez Ciebie dane zostaną usunięte po okresie 24 miesięcy od ostatniego kontaktu. Nie będą przekazywane innym podmiotom w rozumieniu RODO. Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: rodo@krakownh.pl oraz usunięcia poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: biuro@krakownh.pl.

 

WCZYTYWANIE