Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, Kluby
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Aktualność
Zakończenie III etapu projektu Krakowski szlak Bajkoteki

Zakończenie III etapu projektu Krakowski szlak Bajkoteki

Od czerwca do grudnia 2018 roku pod patronatem Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta, Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty już po raz trzeci organizowało działania w ramach projektu Krakowski szlak Bajkoteki, który w tym roku nosił podtytuł W rozegranym świecie wierszy. Projekt otrzymał dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza”.

W ramach umowy z Miastem Kraków Stowarzyszenie przeprowadziło cykl bezpłatnych warsztatów literackich, które odbywały się w siedzibie patronów działań – Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta. Oprócz tego wznowiło poetycki przewodnik po Krakowie z wierszami Tadeusza Śliwiaka oraz wydało grę planszową inspirowaną wierszami Poety, w całości opartą na pomysłach uczestników ubiegłorocznych zajęć! Ostatecznie gra ukazała się w dwóch wersjach – jedna z nich została oparta w całości na wierszu „Diabeł i baba”, a druga na kompilacji wszystkich wierszy znajdujących się w przewodniku.

Podczas warsztatów literackich grupom biorącym udział w zajęciach zostały przekazane bezpłatne egzemplarze publikacji Krakowski szlak Bajkoteki – poetyckiego przewodnika po Krakowie. Do szkół biorących udział w projekcie trafiły też bezpłatne egzemplarze gry. Gra i przewodnik trafiły również do filii Biblioteki Kraków, do bibliotek szkolnych krakowskich szkół oraz do instytucji, których wychowankowie brali udział we wcześniejszych edycjach Krakowskiego szlaku Bajkoteki. Kilka bezpłatnych egzemplarzy nadal czeka na odbiór - do kontaktu ze Stowarzyszeniem zapraszamy cały czas szkoły i biblioteki, których wychowankowie uczestniczyli w projekcie Krakowski szlak Bajkoteki w latach poprzednich, celem bezpłatnego otrzymania gry planszowej.

Działania projektu zmierzały do podniesienia poziomu czytelnictwa - głównie poezji - wśród uczniów krakowskich szkół i pokazania im, że tekst literacki może być również zaproszeniem czytelnika do działania. To właśnie działania twórcze dzieci pozwoliły Stowarzyszeniu na wydanie książki oraz stały się inspiracją do pracy nad dwoma wersjami kolorowej gry planszowej.

Realizatorzy projektu dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w działania projektu, a szczególnie wspaniałym patronom oraz krakowskim dzieciom – to dzięki Wam Bajkoteka ożyła!

Wszelkich informacji na temat odbioru książek i gry Stowarzyszenie udziela pod numerem telefonu: 518 297 202 oraz mailowo: stowarzyszenie@przyjacielenowejhuty.pl.

powrót do listy aktualności...

  

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (OKNH), os. Zgody 1, 31-949 Kraków. O ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści wpisów w formularzu, wprowadzane dane osobowe będą przetwarzane przez OKNH w celu wystosowania odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz prowadzenia z Tobą ewentualnej korespondencji. Przekazane przez Ciebie dane zostaną usunięte po okresie 24 miesięcy od ostatniego kontaktu. Nie będą przekazywane innym podmiotom w rozumieniu RODO. Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: rodo@krakownh.pl oraz usunięcia poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: biuro@krakownh.pl.

 

WCZYTYWANIE