Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, Kluby
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Aktualność
Projektowe działania Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta

Projektowe działania Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta

Bardzo cieszymy się, że kolejne wnioski, złożone przez nas w konkursach grantowych, zyskały aprobatę instytucji centralnych. Dzięki temu do długiej listy projektów dołączą kolejne dwa - „Teatr w MIG - edycja 2” oraz „NH70 - społeczność, tradycja i historia”.

Partycypacja - czyli zaangażowanie mieszkańców możliwie na każdym etapie działań projektowych, stanowi jedno z najważniejszych założeń, przyświecających nam na etapie przygotowania wniosków. Jest też kluczem do sukcesu – zarówno na etapie starania się o pozyskanie grantu jak i podczas realizacji projektu. Wszelkie działania są oczywiście mocno zakorzenione i związane z Nową Hutą - jej historią, miejscami, mieszkańcami. Projekt Teatr w MIG - edycja 2” skierowany będzie do nowohuckich dzieci, w tym dzieci niesłyszących i niedosłyszących, a także dzieci niesłyszących rodziców. Natomiast „NH70 - społeczność, tradycja i historia” to gratka dla wszystkich zainteresowanych historią Nowej Huty – zarówno pamiętających minione zdarzenia, jak i chętnych do odkrywania przeszłości nowohuckich dzielnic.

„Teatr w MIG - edycja 2”

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta po raz drugi znalazł się w gronie beneficjentów programu „Lato w teatrze” Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego. Półkolonie „Teatr w MIG - edycja 2”, realizowane w Klubie Jędruś, opierać się będą na autorskim programie stworzonym przez Joannę Augustyniak - pedagożkę i tłumaczkę polskiego języka migowego (PJM) z Fundacji Grupa Migawki - będącej partnerem projektu. Program łączy w sobie improwizację teatralną, zabawy w przestrzeni oraz różne techniki plastyczne prowadzone w oparciu o metody niewerbalnymi - bazujące na ruchu, obrazie czy języku migowym. Warsztaty podczas półkolonii będą mieć charakter integracyjny - wezmą w nich udział dzieci słyszące, słabosłyszące, dzieci CODA (dzieci niesłyszących rodziców) i głuche. Dzieci słyszące zapoznają się z podstawami PJM i kultury Głuchych, natomiast dzieci głuche będą mieć szansę na rozwój artystyczny i integrację w grupie dzieci bez dysfunkcji słuchu. Uczestnicy pod okiem słyszących i głuchych instruktorów, opracują język artystyczny przedstawienia, do którego punktem wyjścia będzie język migowy i poezja migowa, ale również pozawerbalne środki wyrazu - teatr cieni, muzyka, plastyka. Kanwą, na której dzieci będą budować narrację przedstawienia będzie historia Nowej Huty, a w szczególności os. Centrum A i historie związane z Klubem Jędruś. Docelowo projekt zakończy otwarty pokaz spektaklu.
Termin realizacji półkolonii „Teatr w MIG – edycja 2” planowany jest na drugą połowę sierpnia 2020 roku. Obecnie – ze względu na pandemię – zarówno Instytut Teatralny, jak i beneficjenci programu z całej Polski oczekują na rozwój sytuacji oraz decyzję w sprawie możliwości realizacji teatralnych półkolonii i kolonii lub konieczności zmiany metod realizacji przedsięwzięć na działania w formie on-line.

Więcej o projekcie

„NH 70 – społeczność, tradycja i historia”

W 2019 roku, czyli roku Jubileuszu 70-lecia istnienia Nowej Huty, realizowaliśmy różnorodne działania dedykowane każdej z grup wiekowych. Wśród nich znajdował się projekt „O Nowej to Hucie piosenka… - 70 lat sztuki i historii”. W ramach tego działania we współpracy z mieszkańcami powstała fabularna gra terenowa wraz z aplikacją mobilną, składająca się z 20 punktów rozsianych po nowohuckich dzielnicach. Każda ze stacji gry wiązała się z unikatową opowieścią wpisującą się w wybraną dekadę istnienia i rozwoju Nowej Huty, będąc wspomnieniem postaci, miejsc i wydarzeń najważniejszych z perspektywy całego Miasta, dzielnicy, ale też osiedla czy przysiółka. Kanwą do gry stały się wspomnienia mieszkańców Nowej Huty. W tym roku, wspomnienia te zostaną zebrane, opracowane i wydane w formie albumu w projekcie zatytułowanym „NH 70 – społeczność, tradycja i historia”.
Projekt otrzymał dotację Muzeum Historii Polski w ramach XII edycji konkursu „Patriotyzm jutra”. W albumie o nowohuckich dzielnicach, oprócz opowieści zabranych w ubiegłorocznym projekcie, znajdą się też zdjęcia wykonane specjalnie na tę okazję przez nowohuckich fotografów. Partnerami w realizacji zadania będą instytucje pozarządowe: Fundacja Hesperus, Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty oraz Fundacja Grupa MIGAWKI. Ta ostatnia, działająca na rzecz propagowania kultury Głuchych, będzie odpowiedzialna za przystosowanie projektu do wymagań osób z niepełnosprawnościami. Dlatego album pojawi się również w sieci w formie opowieści tłumaczonych na Polski Język Migowy, jak również - w celu udostępnienia jego efektów osobom słabowidzącym i niewidomym – w formie plików audio z audiodeskrypcją zdjęć.
Ze względu na stan pandemii zmieni się formuła opracowywania opowieści i pracy nad fotografiami ze spotkań i warsztatów z mieszkańcami na kontakty telefoniczne i on-line. Pomimo to realizatorzy projektu wyrażają nadzieję, że przygotowywany album będzie wspólnym dziełem - sentymentalną opowieścią o miejscach, osobach i przestrzeniach Nowej Huty - we wspomnieniach i subiektywnym spojrzeniu jej mieszkańców.

Więcej o projekcie

powrót do listy aktualności...

  

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (OKNH), os. Zgody 1, 31-949 Kraków. O ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści wpisów w formularzu, wprowadzane dane osobowe będą przetwarzane przez OKNH w celu wystosowania odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz prowadzenia z Tobą ewentualnej korespondencji. Przekazane przez Ciebie dane zostaną usunięte po okresie 24 miesięcy od ostatniego kontaktu. Nie będą przekazywane innym podmiotom w rozumieniu RODO. Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: rodo@krakownh.pl oraz usunięcia poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: biuro@krakownh.pl.

 

WCZYTYWANIE