Aktywny MAMY czas z dzieckiem, Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Aktywny MAMY czas z dzieckiem

Projekt Aktywny MAMY czas z dzieckiem to szereg warsztatów i spotkań tematycznych skierowanych do matek oraz opiekunów z małymi dziećmi, uczestniczących w cotygodniowych spotkaniach w Klubie Wersalik. Projekt grupy zakłada rozszerzenie oferty kierowanej do mam, opiekunów i dzieci, w celu poprawy integracji całej grupy, wsparcia rodziny, budowania relacji i rozwoju wspólnoty oraz aktywnego spędzania czasu wolnego z dziećmi, a także organizację zajęć z elementami edukacji, wpierających psychofizyczny rozwój maluchów, przygotowujący je do prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Projekt zakłada również rozwój i promocję wolontariatu, poprzez zaangażowanie wolontariuszy do części realizowanych zadań. W projekcie uwzględniono zorganizowanie m.in. warsztatów plastycznych, muzycznych, cyrkowych, kulinarnych, zajęć tanecznych i gimnastyki.

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miejskiej Kraków oraz Województwa Małopolskiego.

PRZEBIEG PROJEKTU

 

 

 

WCZYTYWANIE