Międzynarodowy Projekt Aflatoun, Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Międzynarodowy Projekt Aflatoun

AFLATOUN to innowacyjny program, którego celem jest podniesienie kompetencji społecznych oraz stopnia zaangażowania społecznego i kreatywności dzieci oraz młodzieży w wieku od 6 do 20 lat. Wdrażany jest w 111 krajach na całym świecie i obejmuje wsparciem ponad 2 miliony osób.

Program w zrównoważony sposób omawia zagadnienia społeczne i finansowe, odkrywa potencjał dzieci i młodzieży, rozwija krytyczne myślenie oraz zaangażowanie najmłodszych w działania na rzecz społeczności lokalnej, przygotowując uczestników do bycia otwartymi, tolerancyjnymi i aktywnymi obywatelami. W ramach programu tworzone są lokalne Kluby Aflatoun, dzięki którym edukacja odbywa się w sposób ciągły, a nie doraźny.

Od 2016 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz dofinansowaniu ze środków projektu realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej, w Polsce uruchomiony został projekt „Aflatoun”, będący kontynuacją wcześniej prowadzonych, ogólnoświatowych działań. W ramach niniejszego projektu przygotowana została aplikacja edukacyjna oraz przeszkolono 96 edukatorów. To oni obecnie powołują do życia sieć 64 Klubów Aflatoun, w których prowadzone są innowacyjne zajęcia dla ponad 960 młodych osób w wieku 6-20 lat.

Jeden z takich klubów został utworzony w Klubie Aneks Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta na os. Łuczanowice, którego kierowniczka - Danuta Radosz – w ubiegłym roku wzięła udział w szkoleniu i stała się międzynarodowym edukatorem Aflatoun. Projekt potrwa od stycznia do czerwca 2017 roku i obejmie pilotażowy cykl 10 zajęć adresowanych do dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Zapraszamy do śledzenia relacji i fotorelacji na naszej stronie!

Tekst częściowo na podstawie materiałów programu edukacyjnego Aflatoun dostępnych na www.aflatoun.pl

AKTUALNOŚCI Z PRZEBIEGU PROJEKTU

 

 

 

WCZYTYWANIE