Spotkajmy się na podwórku, Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Spotkajmy się na podwórku

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta aktywnie włączył się w działania realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w ramach projektu Spotkajmy się na podwórku – Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty.

Rewitalizacja wnętrz podwórek – łącznie w 8 lokalizacjach – obejmuje przestrzenie znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie klubów Jędruś, Wersalik i Zgody. A jako że cała koncepcja rewitalizacji – przebudowy, dostosowania do potrzeb i wprowadzenia wszelkich zmian koniecznych dla poprawy komfortu mieszkańców – odbywa się w charakterystyczny dla działań Ośrodka, partycypacyjny czyli włączający w proces decyzyjny samych zainteresowanych sposób, konsultacje i warsztaty dla mieszkańców odbywają się w naszych klubach.

Więcej szczegółów odnośnie projektu znajdą Państwo pod adresem: https://zzm.krakow.pl/aktualnosci/529-spotkajmy-sie-na-podworku-rewitalizacja-nowhuckich-podworek.html

Zakończył się pierwszy etap konsultacji. Miał on charakter spacerów badawczych. Z podsumowaniem dotychczasowych działań można zapoznać się w sprawozdaniu, zamieszczonym na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

  

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (OKNH), os. Zgody 1, 31-949 Kraków. O ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści wpisów w formularzu, wprowadzane dane osobowe będą przetwarzane przez OKNH w celu wystosowania odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz prowadzenia z Tobą ewentualnej korespondencji. Przekazane przez Ciebie dane zostaną usunięte po okresie 24 miesięcy od ostatniego kontaktu. Nie będą przekazywane innym podmiotom w rozumieniu RODO. Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: rodo@krakownh.pl oraz usunięcia poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: biuro@krakownh.pl.

 

WCZYTYWANIE