Spotkajmy się na podwórku, Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Spotkajmy się na podwórku

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta aktywnie włączy się w działania realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w ramach projektu Spotkajmy się na podwórku – Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty.

Rewitalizacja wnętrz podwórek – łącznie w 8 lokalizacjach – obejmie również przestrzenie znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie klubów Jędruś, Wersalik i Zgody. A jako że cała koncepcja rewitalizacji – przebudowy, dostosowania do potrzeb i wprowadzenia wszelkich zmian koniecznych dla poprawy komfortu mieszkańców – odbywać się będą w charakterystyczny dla działań Ośrodka, partycypacyjny czyli włączający w proces decyzyjny samych zainteresowanych sposób, konsultacje i warsztaty dla mieszkańców odbywać się będą w naszych klubach.

Więcej szczegółów odnośnie projektu znajdą Państwo pod adresem: https://zzm.krakow.pl/aktualnosci/529-spotkajmy-sie-na-podworku-rewitalizacja-nowhuckich-podworek.html

Szczegółowy program konsultacji dla mieszkańców:

Rozpoczynamy cykl spotkań poświęconych zagospodarowaniu podwórek w Nowej Hucie. Metamorfozę przejdzie 8 podwórek znajdujących się wewnątrz osiedli: Centrum A, Centrum B, Centrum D, Zgody, Górali, Zielone, Ogrodowe, Na Skarpie.

Możesz podzielić się swoją opinią lub pomysłem na nową przestrzeń. Weź udział w otwartych spotkaniach konsultacyjnych. Dla każdego podwórka odbędą się dwa spotkania.

Harmonogram spotkań

 • dla Osiedla Centrum A:
  - 9 października, 17:00 - spotkanie w podwórku
  - 28 października, 10:00 - spotkanie w klubie JĘDRUŚ
 • dla Osiedla Centrum B:
  - 11 października, 17:00 - spotkanie w podwórku
  - 7 listopada, 17:00 - spotkanie w siedzibie Zarządu Dzielnicy XVIII,
 • dla Osiedla Centrum D:
  - 13 października, 10:00 - spotkanie w podwórku
  - 27 października, 10:00 - spotkanie w klubie ZGODY
 • dla Osiedla Zgody:
  - 13 października, 15:00 - spotkanie w podwórku
  - 27 października, 13:00 - spotkanie w klubie ZGODY
 • dla Osiedla Górali:
  - 15 października, 17:00 - spotkanie w podwórku
  - 6 listopada, 17:00 - spotkanie w Ośrodku Kultury C.K. Norwida
 • dla Osiedla Zielonego:
  - 10 października, 17:00 - spotkanie w podwórku
  - 5 listopada, 17:00 - spotkanie w Ośrodku Kultury C.K. Norwida
 • dla Osiedla Ogrodowego:
  - 12 października, 17:00 - spotkanie w podwórku
  - 23 października, 18:00 - spotkanie w klubie WERSALIK
 • dla Osiedla Na Skarpie:
  - 8 października, 17:00 - spotkanie w podwórku
  - 26 października, 17:00 - spotkanie w PAL MOPS (Os. Na Skarpie 35)

  

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (OKNH), os. Zgody 1, 31-949 Kraków. O ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści wpisów w formularzu, wprowadzane dane osobowe będą przetwarzane przez OKNH w celu wystosowania odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz prowadzenia z Tobą ewentualnej korespondencji. Przekazane przez Ciebie dane zostaną usunięte po okresie 24 miesięcy od ostatniego kontaktu. Nie będą przekazywane innym podmiotom w rozumieniu RODO. Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: rodo@krakownh.pl oraz usunięcia poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: biuro@krakownh.pl.

 

WCZYTYWANIE