Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, Kluby
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Relacja
Międzypokoleniowa Wigilia w Chałupkach

Międzypokoleniowa Wigilia w Chałupkach

W tym roku międzypokoleniową wigilię na os. Chałupki zorganizował Klub Karino, w ramach konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam”. To właśnie ten projekt, znalazł się w gronie 100 pomysłów z całej Polski, które zostały nagrodzone w konkursie Fundacji Banku Zachodniego WBK im. Stefana Bryły. Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta otrzymał wsparcie, jako jedna spośród 5 instytucji z Małopolski oraz jedyna spoza sektora NGO.

Gospodarzami wigilii były grupa Aktywnych Kobiet z Klubu Karino oraz Warsztat Terapii Zajęciowej przy TPD z ul. Truskawkowej 4. Spotkanie rozpoczęto barwnym korowodem, który uformował się pod Klubem Karino. Był Mikołaj, anioły i barwny orszak w mikołajkowych czapkach. Przy akompaniamencie akordeonu śpiewano tradycyjne kolędy, oczekując na przyjazd oświetlonego barwnymi światełkami wozu zaprzęgniętego w piękne, świątecznie udekorowane konie.

Orszak skierował się do ogrodu przy figurce Matki Bożek Królowej Świata. Po oficjalnym powitaniu gości przez kierowniczkę Klubu Karino Elżbietę Nowak, życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne złożył ksiądz Szymon Bryniarski z parafii Ruszcza, którzy także pobłogosławił wszystkich zebranych a następnie przeprowadził ciekawy quiz z wiedzy na temat obrzędów bożonarodzeniowych.

Po tradycyjnym łamaniu się opłatkiem dzieci z os. Chałupki zawiesiły bańki i ozdoby choinkowe przy figurce Matki Bożej Królowej Świata. Zapaliły też zimne ognie symbolizujące w tym dniu ciepło i miłość dla wszystkich zebranych. Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 74 w Branicach, przygotowana przez pedagoga Renatę Tarczyńską, zaśpiewała i zagrała na fletach piękne kolędy, zachęcając wszystkich do dalszego kolędowania. Największą atrakcją podczas wydarzenia były przejażdżki po os. Chałupki świątecznym wozem, z którego rozbrzmiewały kolędy śpiewane przy akompaniamencie akordeonu. Młodzież z WTZ rozdawała wszystkim zebranym przygotowane aniołki, a Mikołaj i Anioły z Klubu Karino - słodycze.

Druga część uroczystości odbyła się już w ciepłych murach Klubu Karino. Po spożyciu wigilijnych potraw i słodkim poczęstunku zaprezentowały się grupy artystyczne. Grupa wokalna ze Szkoły Podstawowej nr 74 w Branicach przygotowała okolicznościowy program, a młodzież z WTZ zaśpiewała najpiękniejsze polskie kolędy. Sukces młodzież z WTZ zawdzięcza wytrwałym próbom muzycznym, za które odpowiedzialny był Filip Ziajko. Występy zostały nagrodzone gromkimi brawami i upominkami świątecznymi wręczanymi przez Mikołaja i jego pomocników.

Po występach nastąpiły przemówienia zaproszonych gości. W imieniu zarządu i seniorów z Krakowskiej Rady Seniorów głos zabrała Wiesława Zboroch, pełniąca w Radzie funkcję sekretarza. Mieszkanka osiedla Ludwika Finda odczytała przygotowany na tę okazję wiersz, w którym popłynęły dla wszystkich życzenia zdrowia, spokoju i miłości podczas nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2018. Z kolei życzenia w imieniu Rady Dzielnicy XVIII przekazał wszystkim uczestnikom spotkania radny Marek Kurzydło.

W wigilii uczestniczyli instruktorzy, dzieci i ich rodzice z Klubu Rodziców oraz z zajęć plastycznych odbywających się systematycznie w Klubie Karino. Wśród gości nie zabrakło osób z zaprzyjaźnionych osiedli: Branic, Wolicy, Kościelnik, Wróżenic czy Przylasku Rusieckiego. Szkołę Podstawową nr 74 w Branicach reprezentowała Dyrektor - Renata Dudek, a grono pedagogiczne Renata Tarczyńska.

Nie obyło się bez wspólnego kolędowania z udziałem młodzieży z WTZ, która specjalnie zadedykowała wybrane kolędy kierowniczce Ewie Antas, przy akompaniamencie Stanisława Kani.

Klub Karino dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc przy organizacji tej uroczystości. Szczególne podziękowania kieruje dla Katarzyny Grabień, Dyrektor Banku Zachodniego WBK - 27 Oddziału w Krakowie za poparcie wniosku w ramach konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam”.

zobacz galerię zdjęć...  |  powrót do listy relacji...

  

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (OKNH), os. Zgody 1, 31-949 Kraków. O ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści wpisów w formularzu, wprowadzane dane osobowe będą przetwarzane przez OKNH w celu wystosowania odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz prowadzenia z Tobą ewentualnej korespondencji. Przekazane przez Ciebie dane zostaną usunięte po okresie 24 miesięcy od ostatniego kontaktu. Nie będą przekazywane innym podmiotom w rozumieniu RODO. Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: rodo@krakownh.pl oraz usunięcia poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: biuro@krakownh.pl.

 

WCZYTYWANIE