Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta, Kluby
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Zajęcie

Język angielski - Klub Mirage

Zajęcia prowadzone są w nielicznych grupach, co pozwala na wybór takiej metody, która najbardziej odpowiada stopniowi zaawansowania, grupie wiekowej i aktualnym potrzebom kursantów. Zajęcia realizowane są w oparciu o kombinację najskuteczniejszych metod nauczania języków obcych

  • Komunikatywną metodę nauczania- techniki stosowane podczas zajęć tą metodą mają na celu zachęcić uczącego się do maksymalnego wykorzystania języka angielskiego i aktywnego udziału w każdych zajęciach. Nowe struktury gramatyczne i słownictwo wprowadza się w sposób naturalny, przy wykorzystaniu wzorów zaczerpniętych z życia codziennego i scenek sytuacyjnych. Słuchacze przygotowywani są do samodzielnego, twórczego wykorzystywania języka obcego
  • Metodę gramatyczno-tłumaczeniową - głównym celem jest opanowanie gramatyki i słownictwa języka obcego, po to, aby uczący się był w stanie samodzielnie czytać i rozumieć teksty literackie.
  • Metodę audiolingwalną, rozwijającą zdolności rozumienia i reagowania

Termin: 1 x w tyg. (45 min), poniedziałek lub piątek

Koszt: 14 zł/45 min.

Informacje i zapisy w Klubie Mirage.

Powrót do listy zajęć...

 

 

 

WCZYTYWANIE