Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, Kluby
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Zajęcie

Język angielski - Klub Mirage

Zajęcia prowadzone są w nielicznych grupach, co pozwala na wybór takiej metody, która najbardziej odpowiada stopniowi zaawansowania, grupie wiekowej i aktualnym potrzebom kursantów. Zajęcia realizowane są w oparciu o kombinację najskuteczniejszych metod nauczania języków obcych

  • Komunikatywną metodę nauczania- techniki stosowane podczas zajęć tą metodą mają na celu zachęcić uczącego się do maksymalnego wykorzystania języka angielskiego i aktywnego udziału w każdych zajęciach. Nowe struktury gramatyczne i słownictwo wprowadza się w sposób naturalny, przy wykorzystaniu wzorów zaczerpniętych z życia codziennego i scenek sytuacyjnych. Słuchacze przygotowywani są do samodzielnego, twórczego wykorzystywania języka obcego
  • Metodę gramatyczno-tłumaczeniową - głównym celem jest opanowanie gramatyki i słownictwa języka obcego, po to, aby uczący się był w stanie samodzielnie czytać i rozumieć teksty literackie.
  • Metodę audiolingwalną, rozwijającą zdolności rozumienia i reagowania

Każdy uczestnik po wstępnej rozmowie jest kwalifikowany do odpowiedniej grupy dostosowanej do wieku i umiejętności językowych.

Termin: 1 x w tyg. (45 min)

Koszt: 15 zł/zajęcia w grupie lub 45 zł/zajęcia indywidualne

Instruktor: Karolina Janik, Barbara Łuszczek

Informacje i zapisy w Klubie Mirage.

Powrót do listy zajęć...

  

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (OKNH), os. Zgody 1, 31-949 Kraków. O ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści wpisów w formularzu, wprowadzane dane osobowe będą przetwarzane przez OKNH w celu wystosowania odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz prowadzenia z Tobą ewentualnej korespondencji. Przekazane przez Ciebie dane zostaną usunięte po okresie 24 miesięcy od ostatniego kontaktu. Nie będą przekazywane innym podmiotom w rozumieniu RODO. Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: rodo@krakownh.pl oraz usunięcia poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: biuro@krakownh.pl.

 

WCZYTYWANIE