Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, Kluby
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Zapowiedź
DK+ - Dorosłe kółko plastyczne

DK+ - Dorosłe kółko plastyczne

Klub Jędruś

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowany w I części projektu deficyt oferty to jest brak zajęć plastycznych dla dorosłych w domach kultury.
Dzięki działaniom „Dorosłego kółka plastycznego” chcemy rozwijać kreatywność, umiejętności i wiedzę dorosłych w zakresie sztuk plastycznych - pobudzając ich do aktywnego tworzenia.

W Nowej Hucie brakuje zajęć, w których dorośli - często jedynie odprowadzający dzieci na zajęcia do domu kultury – mogliby rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Oferta zajęć plastycznych proponowana w ramach inicjatywy, choć pojawia się sporadycznie w instytucjach prowadzonych przez różne podmioty, jest zazwyczaj bardzo droga. Drugim problemem podczas zajęć dla dorosłych staje się częstokroć opieka nad dziećmi – domowa logistyka nie zawsze pozwala na rozwój osobisty zarówno dzieci, jak i rodziców. Dlatego w ramach projektu odbędzie się nie tylko cykl warsztatów - spotkań koła plastycznego dla dorosłych, lecz również zostanie zapewniona opieka nad dziećmi w formie ciekawych zajęć animowanych, odbywających się tuż obok sali, w której tworzyć będą rodzice. Każdy warsztat będzie trwał 1,5 godziny. Zajęcia będą prowadzone przez artystów i edukatorów. Proponowana tematyka zajęć może ulec zmianom ze względu na szczególne zainteresowania osób, które się zapiszą do kółka. Na razie proponujemy zajęcia z kolaży, sztuki abstrakcyjnej, rzeźby, ceramiki artystycznej, jednak jesteśmy cały czas otwarci na inne propozycje twórcze. Idea pracy kółka będzie kontynuowana również po zakończeniu działań projektu DK+Inicjatyw lokalnych w Klubie Jędruś.

Pomysłodawczynią kółka jest osoba dorosła, której dzieci uczęszczają na zajęcia do Klubu Jędruś.

Harmonogramy:

powrót do listy zapowiedzi...

  

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (OKNH), os. Zgody 1, 31-949 Kraków. O ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści wpisów w formularzu, wprowadzane dane osobowe będą przetwarzane przez OKNH w celu wystosowania odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz prowadzenia z Tobą ewentualnej korespondencji. Przekazane przez Ciebie dane zostaną usunięte po okresie 24 miesięcy od ostatniego kontaktu. Nie będą przekazywane innym podmiotom w rozumieniu RODO. Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: rodo@krakownh.pl oraz usunięcia poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: biuro@krakownh.pl.

 

WCZYTYWANIE