Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, Kluby
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Zapowiedź
DK + - Kultura w ruchu - spacery i zajęcia dla seniorów

DK + - Kultura w ruchu - spacery i zajęcia dla seniorów

Klub Jędruś

Celem działań jest stworzenie zajęć i wycieczek kulturalnych dla seniorów skupionych dookoła Klubu Jędruś. W ramach działania przygotowany zostanie cykl bezpłatnych - a więc znoszący bariery ekonomiczne - kulturoznawczych zajęć ruchowych, uwzględniających zróżnicowanie sprawnościowe grupy docelowej.

Oferta będzie obejmowała zajęcia taneczno - ruchowe dla seniorów, przy czym warsztaty te będą miały aspekt poznawczy związany z innymi kulturami oraz z odmienną niż polska ekspresją muzyczną i taneczną. Ponadto zorganizowane zostaną spacery badawczo - odkrywcze po Nowej Hucie, podczas których poznawać będziemy historię dzielnicy sprzed budowy Kombinatu i po socrealistycznej transformacji - m. in. dworek Matejki, forty, kościoły (w tym drewniane) i muzea. Dla wielu z seniorów będzie to okazja do okrycia swojej dzielnicy na nowo. Pomysłodawcą inicjatywy jest przedstawiciel osób starszych.

Harmonogram:

powrót do listy zapowiedzi...

  

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (OKNH), os. Zgody 1, 31-949 Kraków. O ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści wpisów w formularzu, wprowadzane dane osobowe będą przetwarzane przez OKNH w celu wystosowania odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz prowadzenia z Tobą ewentualnej korespondencji. Przekazane przez Ciebie dane zostaną usunięte po okresie 24 miesięcy od ostatniego kontaktu. Nie będą przekazywane innym podmiotom w rozumieniu RODO. Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: rodo@krakownh.pl oraz usunięcia poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: biuro@krakownh.pl.

 

WCZYTYWANIE