Cookies

Serwis www.krakownh.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.

UA

KursujeMY tam, gdzie za dostępnością stoi człowiek

Jasna grafika, w centralnej cześci znajduje się żółty napis "Kultura bez barier" w prawym dolnym rogu znajdują się okrągłe zdjęcia.

Kultura Bez Barier: KursujeMY tam, gdzie za dostępnością stoi człowiek

Idea kultury dostępnej dla wszystkich i każdego z osobna - bez względu na różne potrzeby i ograniczenia, jest bliska sercom wszystkich Pracowniczek i Pracowników naszego Ośrodka Kultury. Dlatego też przystąpiliśmy do programu Kultury Bez Barier, proponując projekt o nazwie “KursujeMY tam, gdzie za dostępnością stoi człowiek”. W ramach realizowanego projektu, zaplanowaliśmy szereg różnorodnych działania, m.in.:

  • Pracownicy naszego Ośrodka przeszli specjalistyczne szkolenia z pracy z dziećmi w spektrum autyzmu, z zaburzeniami integracji sensorycznej i z podstaw Polskiego Języka Migowego,
  • w naszych Klubach stworzyliśmy szereg wydarzeń i Dni Dostępnych dla osób z niepełnosprawnością słuchu, dla dzieci w spektrum i z zaburzeniami SI,
  • na wyposażeniu Klubów pojawiły się pętle indukcyjne oraz sprzęt do zajęć SI.
Dostępność tworzymy razem!

Aktualności

Działania poprawiające dostępność OK

Główny cel, jaki nam przyświecał to edukacja nas samych, bo żeby zmiany były trwałe, musimy je zacząć od siebie! Kilkadziesiąt godzin szkoleń dla naszych Pracowniczek i Pracowników na których z ogromnym zaangażowaniem przyswajali wiedzę:
  • z zakresu pracy z osobami z zaburzeniami integracji sensorycznej (SI)
  • z osobami w spektrum autyzmu (ASD).
W celu poprawy komunikacji z osobami g/Głuchymi zostaliśmy również przeszkoleni z Polskiego Języka Migowego. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że zwiększanie kompetencji językowych jest procesem długim i czasochłonnym, dlatego zapewniamy, że kurs ten był tylko początkiem nauki PJM wśród naszych Pracowniczek i Pracowników. Dodatkowo w celu zwiększania naszych kompetencji zorganizowaliśmy również szkolenie z zakresu pierwszego kontaktu i komunikacji z osobą niesłyszącą i niewidomą.

By jeszcze bardziej usprawnić komunikację z osobami słabosłyszącymi, aż 8 naszych klubów, Dział Imprez i Promocji oraz siedziba biura, zostały wyposażone w stanowiskowe pętle indukcyjne, a na naszych wydarzeniach będziemy mieć możliwość użycia pętli obwodowej. Do dyspozycji uczestników naszych zajęć będzie również sprzęt do zajęć SI.

Nasza strona internetowa również została zmodyfikowana – dla osób z niepełnosprawnością wzroku został wprowadzony kontrast.

Dostępność w praktyce

Oprócz wprowadzania zmian w strukturach Ośrodka, ważną częścią projektu były również działania skierowane do jak najszerszego grona odbiorców, kładąc nacisk na osoby z różnych powodów wykluczone z uczestnictwa w kulturze. W czterech Klubach Ośrodka: Mirage, Zgody, Wersaliku oraz Jędrusiu przez kilka tygodni prowadziliśmy zajęcia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz integracji sensorycznej, jak również dla słabosłyszącej i g/Głuchej młodzieży. Jesteśmy niesamowicie dumni z tych działań, ponieważ pokazały one, że integracja jest osiągalna. Wspólnie możemy więcej, dlatego każdy Klub na zakończenie działań warsztatowych zorganizował Dzień Dostępny. Podczas finałów celem była wspólna integracja – zarówno osoby neuroróżnorodne, jak i osoby z niepełnosprawnościami, dzieci i dorośli – wszyscy razem spędzali czas na wspólnej zabawie.

Wpływ projektu na dalszą działalność OK

Choć projekt Kultura bez barier dobiega końca, nie jest to równoznaczne z końcem naszych działań. Z niecierpliwością wyczekujemy realizacji kolejnych planów zwiększania dostępności Ośrodka. Projekt skłonił nas do refleksji, za którymi idzie mnóstwo przemyśleń i postanowień.

  • dla poprawy komunikacji planujemy umieszczać informacje o zakresie dostępności podczas poszczególnych wydarzeń organizowanych w Ośrodku Kultury.
  • dołożymy wszelkich starań, by skutecznie informować również o barierach, jakie mogą się u nas wciąż pojawiać. Mimo iż regularnie staramy się zmieniać na lepsze, wciąż borykamy się z ograniczeniami architektonicznymi – na szczęście już tylko w niektórych z naszych Klubów. 
  • na naszych wydarzeniach plenerowych, w miarę możliwości, będziemy udostępniać pętlę indukcyjną, miejsce do wyciszenia, czy miejsce przyjazne rodzicom/opiekunom z dziećmi . Tak, by każdy uczestnik czuł się jak najbardziej komfortowo.

Dostępność tworzymy razem!

Pamiętajcie: jesteśmy dla Was. Zapraszamy do rozmów, sugestii.Jeśli chcecie o coś zapytać, doradzić lub skomentować, zachęcamy do kontaktu mailowego pod adresem: koordynator@krakownh.pl

Realizowane przedsięwzięcie jest częścią projektu „Kultura bez barier”. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.