Cookies

Serwis www.krakownh.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.

UA

Szlak rowerowy Velo Huta

Fragment przedniej części roweru - koła i ramy, w tle piękny nowohucki zielony park. Centralnie umieszczony napis Velo Huta z elementem graficznym w kształcie serca.

Przed nami trzecia już edycja nowohuckiego święta rowerowego! Velo Huta 2023, czyli jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu imprez nowohuckich, rozpocznie się 22 kwietnia o godz. 14:00 na Placu przy Poczcie na os. Willowym.

W związku z tym przygotowaliśmy rodzinny piknik, który rozpocznie niezwykły rowerowy przejazd ulicami Nowej Huty. W tym roku postanowiliśmy wrócić do korzeni! Imprezę tak jak za pierwszym razem, rozpoczniemy paradą rowerową, która wystartuje z Placu przy Poczcie na os. Willowym. Nie będzie to jednak zwykła parada, gdyż poprowadzi ją platforma, na której znajdą się artyści z grupy Wataha Drums, którzy grą na bębnach zagrzewać nas będą do jazdy! Podobnie jak w 2021 roku, dotrzemy do Klubu w Krzesławicach, gdzie czekać będzie na nas szereg atrakcji.  

Podczas pikniku będzie można skorzystać z wielu atrakcji, m.in.: 

  • zobaczyć fireshow w wykonaniu grupy Locomotora, 
  • poznać historię „Wesołego Cyrku Pana Pedro”,   
  • uczestniczyć w widowisku formacji Wataha Drums, 
  • wziąć udział w warsztatach plastycznych dla dzieci, animacjach i konkursach przygotowanych przez nasze Kluby,  
  • sprawdzić się w cyrkowych wyczynach wraz z cyrkowcami z Klubu 303, 
  • zabrać do domu nową edycję mapy szlaku oraz uzyskać informacje na jego temat. 

Organizatorem wydarzenia jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta 

Partnerzy: Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Wodociągi Miasta Krakowa S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., Dzielnica XIV Czyżyny, Dzielnica XV Mistrzejowice, Dzielnica XVI Bieńczyce, Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie, Dzielnica XVIII Nowa Huta, Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., Wiatr w Szprychach, Kraków w Formie

Patroni Medialni: Radio Eska, Dwutygodnik KRAKÓW.PL, Nasze Miasto Kraków, Love Kraków, Play Kraków, Głos. Tygodnik Nowohucki, Kalendarz Imprez Nowohuckich

Partnerzy Velo Huta 2023

Patroni medialni Velo Huta 2023

[English version below]
[Українська версія нижче]

Z okazji obchodzonego w 2021 roku jubileuszu 30-lecia swojej działalności, Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta opracował dla mieszkańców szlak rowerowy Velo Huta. W bieżącym roku pragniemy kontynuować działania wokół trasy i zaprosić Was na wydarzenia z nią związane. O wszystkich będziemy informować Was za pomocą naszych kanałów w mediach społecznościowych, lokalnej prasy i nie tylko. Śledźcie nas uważnie, żeby nic nie przegapić!

Czym jest Velo Huta?

Velo Huta to sposób na aktywne odkrywanie mniej znanego oblicza Nowej Huty, porzucenie utartych ścieżek i podróż do przeszłości tych terenów - odkrywanie ich skarbów i krajobrazów, tak dalekich od stereotypowego postrzegania wschodniej części Krakowa. Trasa szlaku wiedzie przez różnorodne krajobrazowo, interesujące architektonicznie, ciekawe historycznie i atrakcyjne przyrodniczo miejsca. Odkrywa nowohuckie zaułki, nieznane szerzej nawet mieszkańcom najmłodszej części Krakowa. Pozwala odwiedzić 13 klubów Ośrodka Kultury Kraków–Nowa Huta. 

Szlak podzielony jest na dwie pętle. Mała Pętla, licząca niespełna 20 kilometrów, przeznaczona jest na rodzinne przejażdżki z młodszymi dziećmi. Duża Pętla to propozycja kilkugodzinnej już jazdy blisko 60-kilometrowym szlakiem okrążającym całą Nową Hutę.

O ile to tylko możliwe, Velo Huta unika ruchliwych tras ruchu samochodowego, korzystając z tych mniej uczęszczanych, czasami dróg polnych, a także z dostępnej sieci ścieżek rowerowych.

Dla tych, którzy wyruszą po przygodę własnym jednośladem, mamy przygotowane rowerowe prezenty niespodzianki. Co dokładnie i jak zrobić, aby otrzymać nagrody, będziecie mogli przeczytać już wkrótce!

Na tej stronie znajdziesz zawsze aktualną mapę szlaku, ślady GPS obu pętli Przygotowaliśmy także papierową wersję mapy, którą można otrzymać bezpłatnie w Dziale Imprez i Promocji (os. Centrum A 6a) oraz w 13 klubach (sprawdź, gdzie masz najbliżej).

Odkrywaj Nową Hutę i spędź miło czas

Gdzie w Nowej Hucie stoi Wieża Eiffla? Jak odnaleźć jeszcze jeden krakowski kopiec? W którym miejscu znajduje się najmniejsza nowohucka rzeźba? Gdzie podglądnąć bociana w gnieździe? Jak trafić do nowohuckiej Krainy Wielkich Jezior i truskawkowego zagłębia? No i wreszcie - jak trafić do 13 klubów Ośrodka Kultury? Velo Huta pozwoli znaleźć odpowiedzi na te intrygujące pytania.

Szukaj skrytek

Dla miłośników geocachingu – obecnych i przyszłych – przygotowaliśmy 13 skrytek z drobnymi upominkami na wymianę. Geocaching to zabawa terenowa dla osób z dostępem do odbiornika GPS - choćby w smartfonie. Polega na poszukiwaniu skrytek, ukrytych w interesujących miejscach, wskazanych przez współrzędne geograficzne. W skrytkach znajdują się także dzienniki odwiedzin, do których wpisują się kolejni znalazcy. Znajdź je wszystkie!

Nie wiesz jak zacząć? Poniżej znajdziesz instrukcję pomocną w rozpoczęciu zabawy.

Instrukcja geocaching

Mapa Velo Huta w wersji elektronicznej

Informator Velo Huta

Ślady GPX / GPX tracks / Треки GPX

Inauguracja szlaku (79)

Relacja filmowa z Inauguracji

Imprezy na trasie (99)

W ramach świętowania naszego jubileuszu w 2021 roku zorganizowaliśmy 13 imprez na trasie szlaku Velo Huta, po to by spotkać się z Wami przy naszych Klubach oraz zachęcić Was do rowerowych wycieczek i wspólnego spędzenia czasu.

English version

In 2021, to celebrate the 30th anniversary of Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, we created the Velo Huta bicycle route. This year, we would like to continue the activities connected to the route and invite you to special events related to it. We will keep you informed about all these events through our social media channels, local press and more. Follow us carefully so you don't miss anything!

What is the Velo Huta?

Velo Huta is a way of discovering the lesser-known face of Nowa Huta, abandoning the beaten track and taking a journey into the area's past - discovering its treasures and landscapes, so far removed from the stereotypical perception of the eastern part of Krakow. The route leads through varied landscapes, interesting architecture, fascinating history and attractive nature. It explores the backstreets of Nowa Huta, unknown even to the inhabitants of the youngest district of Krakow. It allows for visiting 13 clubs of the Krakow Nowa Huta Cultural Centre. 

The route is divided into two loops. The Little Loop, less than 20 kilometres long, is designed for family rides with younger children. The Big Loop is designed as a several-hour ride along a nearly 60-kilometre route running around Nowa Huta.

As far as possible, the Velo Huta avoids busy motor traffic routes, using those less travelled, sometimes field tracks, as well as the available network of bicycle lanes.

For those who set off for the adventure on their own bike, we have prepared surprise cycling gifts. And one of the most persistent travellers will receive the grand prize - a practical bicycle navigation device. For more information on what exactly you can do to win the prizes, see the terms and conditions below.

On this page you will find an always up-to-date map of the route, GPS tracks of both loops We have also prepared a paper version of the map, which you can obtain free of charge in our office on os. Zgody 1, in the Events and Promotion Department (os. Centrum A 6a) or in 13 clubs (check where your nearest location is).

Discover Nowa Huta and enjoy your time

Where in Nowa Huta is the Eiffel Tower? How to find another Krakow mound? Where is the smallest Nowa Huta sculpture located? Where to watch a stork in the nest? How to get to the Great Lake District and a strawberry-growing region in Nowa Huta? And finally - how to get to 13 clubs of the Cultural Centre? Velo Huta will provide answers to these intriguing questions.

Search for hiding places

For geocaching enthusiasts - present and future - we have prepared hiding places with small gifts for exchange. Geocaching is a fun outdoor activity for people with access to a GPS receiver - even if only on a smartphone. It consists in searching for hiding places, hidden in interesting spots and indicated by geographical coordinates. The hiding places also contain visitation logs in which successive finders are entered.

Українська версія

У 2021 році з нагоди 30-ї річниці діяльності Осередку Культури Краків Нова-Гута, ми опрацювали для мешканців Нової Гути велосипедний маршрут  'Вело Гута'. У 2022 році плануємо продовжувати цю ініціативу та хочемо запросити вас взяти участь в цьогорічних подіях. Згодом на наших інтернет-сторінках та у локальних медіа, з'явиться більше інформації про заходи. Слідкуйте за нами, щоб нічого не пропустити!

Що таке Velo Huta?

Velo Huta - це спосіб активного відкриття менш відомого обличчя Нової Гути, відмови від второваних шляхів і подорож в минуле цих територій,  відкриття їхніх скарбів і ландшафтів, далеких від стереотипного сприйняття східної частини Кракова. Маршрут стежки проходить через різні ландшафтні, архітектурні, історичні та природні пам'ятки. Він відкриває провулки Нової Гути, які невідомі навіть мешканцям наймолодшого району Кракова. Маршрут прокладено через 13 клубів культурного центру Кракова-Нова Гута. 

Маршрут розділено на дві стежки. Мала довжиною менше ніж 20 кілометрів, призначена для сімейних поїздок з молодшими дітьми. Велика – оточує всю Нову Гуту. Її довжина складає понад 60 кілометрів, а подорож займе кілька годин.

Наскільки це можливо, Velo Huta уникає жвавих автомобільних маршрутів, використовуючи менш відвідувані, іноді ґрунтові дороги, а також доступну мережу велосипедних доріжок.

Для тих, хто вирушає в пригоду на своєму власному двоколісному другові, у нас підготовлені велосипедні подарунки-сюрпризи. А один з найбільш наполегливих мандрівників отримає головний приз – практичну велосипедну навігацію. Що саме і як зробити, щоб отримати нагороди, Ви можете прочитати в правилах, доступних нижче.

На цій сторінці Ви знайдете завжди актуальну карту шляху та GPS-треки обох стежок. Ми також підготували паперову версію карти, яку ви можете отримати безплатно в нашому офісі за адресою вул. Згоди 1, у Відділі заходів і промоції (вул. Згоди 6A) і в 13 клубах (перевірте, який розташований найближчий до вас).

Відкрийте для себе Нову Гуту та проведіть час приємно

Де в Новій Гуті розташована Ейфелева вежа? Як знайти ще один Краківський курган? У якому місці розташована найменша новогутська скульптура? Де підглянути за лелекою в гнізді? Як потрапити в новогутський край Великих озер і полуничних басейнів? Ну і нарешті – як потрапити в 13 клубів культурного центру? Velo Huta дозволить Вам знайти відповіді на ці цікаві питання.

Пошук схованок

Для любителів геокешінга – нинішніх і майбутніх – ми підготували схованки з невеликими подарунками для обміну. Геокешинг – це гра для людей з доступом до GPS-приймача, навіть на смартфоні. Він передбачає пошук речей, які заховані в цікавих місцях, позначених географічними координатами. У схованках також зберігаються журнали відвідувань, в які вписуються нові шукачі.